Adress: Jungfrugatan 7A, 114 44 Stockholm
Tel: 08-661 47 25, E-post: richard.nord@rnordtrans.se

Start

 

Min största kund är SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, som har uppdraget att ta hand om och slutförvara använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Här är några exempel på rapporter och andra trycksaker jag har översatt åt dem:


  • Ett uppdrag i tiden (A mission in time)

 Klicka här för svensk version

Klicka här för engelsk version


  • Platsundersökning Oskarshamn – Årsrapport 2007 (Site Investigation Oskarshamn – Annual Report 2007)

Klicka här för svensk version
Klicka här för engelsk version


  • Djupförvar för använt bränsle (Deep repository for spent nuclear fuel)
Klicka här för svensk version
Klicka här för engelsk version


  • FUD-program 2010 beskriver hela SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Den kommer ut var tredje år och den senaste utgåvan är på över 450 sidor.
    Klicka här för svensk version

Klicka här för engelsk version

En annan kund i samma bransch är Kärnavfallsrådet (fd Kasam). De granskar SKB's verksamhet. Jag har översatt deras årsrapport:
Klicka här för svensk version

Klicka här för engelsk version


Här är en skrift om framstående forskare som får finansiering genom SSF, Stiftelsen för strategisk forskning:
Klicka här för svensk version

Klicka här för engelsk version


Följande är exempel på årsredovisningar jag har översatt det senaste året:

  • Bilia
Klicka här för svensk version
Klicka här för engelsk version


  • VBG
Klicka här för svensk version
Klicka här för engelsk version

Tricorona
Klicka här för svensk version
Klicka här för engelsk version

  • Göteborg Energi

Klicka här för svensk version

Klicka här för engelsk version

 


Här är några böcker jag har översatt under senare år inom miljöområdet:


Böcker om koppar och zink i samhället och miljön (engelska versioner)


Cu Zn


Falugruvans miljöhistoria (svenska och engelska versioner)
 

 

 

Denna bok gavs ut till minne av Stora Kopparbergs (numera Stora Enso) tusenårs jubileum:


stora

 

Exempel på icke-tekniska texter är en bok om alkoholism och en bok omRädda Barnens Pojkmottagningen.


ManAlc Boys


Dessutom en bok om pedofiler, också utgiven av Rädda Barnen:

 
new york
 
Och till sist: 2007 har varit Linnéåret till minnet av Carl von Linnés födsel för 300 år sedan. Formas har givit ut en jubileumsbok om "den gröna sektorn" och Linnés tankar som jag har översatt till engelska:

  Linné
Relaterade länkar

Översätt inte själv! Det kan bli så fel
If this is your first visit to the USSR you are welcome to it.

Intresseanmälan
Ja, jag vill veta mer om översättningar. Kontakta mig

 
Svenska Engelska

Webbdesign by Sphinxly, Content management by easyweb