Adress: Jungfrugatan 7A, 114 44 Stockholm
Tel: 08-661 47 25, E-post: richard.nord@rnordtrans.se

Start

Hur jag arbetar
 

 

Första kontakten

Ett uppdrag börjar med första kontakten, där kunden frågar om jag kan och vill ta ett uppdrag. Om det handlar om en stamkund vet jag oftast vad som gäller. Om det är en ny kund, frågar jag om textens karaktär och innehåll, vem den riktar sig mot, vilken typ av engelska det ska vara (brittisk, amerikansk, ”mid-atlantic” eller EU-engelska). Sedan erbjuder jag leveranstid och pris. Innan själva översättningsarbetet börjar, försöker jag sätta mig in i företaget och dess produkter och lära mig allt jag kan om ämnesområdet.
 

Översättningsprocessen

Det bästa översättningsresultat får man i ett nära samarbete med kunden. När jag får texten som ska översättas, läser jag igenom den och tar reda på alla nya facktermer och uttryck. Ibland får jag forska i ämnet, nuförtiden mestadels på internet där all information man behöver finns, bara man vet hur man hittar den.


Om det är en rak teknisk eller vetenskaplig text, försöker jag hålla mig så nära som möjligt till originaltexten och förmedla budskapet på ett korrekt och troget sätt. Om det är en reklamtext, måste man översätta mycket friare för att få till ett slagkraftigt och naturligt språk med flyt och känsla. Vid behov kontaktar jag kunden eller författaren för en diskussion om hur man ska bäst uttrycka sig.
 
Jag använder alltid ett översättningsminnesprogram som heter Déjà Vu. Det plockar fram ord och meningar från tidigare översättningar inom samma ämne.


Finputsning

Efter grundöversättningsarbetet går jag igenom texten och finputsar, ser till att all text är korrekt översatt, och utför en stavningskontroll. Detta är det sista steget i kvalitetskontrollen.
 

Språkgranskning

Förutom översättning erbjuder jag språkgranskning, där kunden har en engelsk text som jag granskar, rättar till och ”putsar” så att språket blir klart, korrekt och konsekvent. Jag kontrollerar stavning, grammatik, terminologi och stil. Målet är detsamma som med översättning − en naturligt flytande, felfri och elegant engelska.
 
 


Översätt inte själv! Det kan bli så fel
If this is your first visit to the USSR you are welcome to it.

Intresseanmälan
Ja, jag vill veta mer om översättningar. Kontakta mig

 
Svenska Engelska

Webbdesign by Sphinxly, Content management by easyweb