Adress: Jungfrugatan 7A, 114 44 Stockholm
Tel: 08-661 47 25, E-post: richard.nord@rnordtrans.se

Start

Efter nästan 30 år som professionell översättare från
svenska till engelska, har jag lärt mig översättningskonsten.

Översätt inte själv! Det kan bli så fel
Toilet out of order. Please use floor below.

Jag översätter från svenska till engelska – brittisk och amerikansk engelska, EU-engelska och "mid-Atlantic" engelska. Mina kunder finns både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Ämnesområdena varierar från vetenskap och teknik, medicin och läkemedel till reklam, journalistik, miljö och ekonomisk information.

Engelska är ett globalt språk med många ansikten. Det första jag gör innan jag börjar med ett nytt uppdrag är att samråda med kunden och ta reda på vilken sorts engelska passar bäst i det aktuella fallet. Brittisk eller amerikansk, teknisk, akademisk, säljande eller allmän engelska. Formell eller informell, strikt eller vardaglig?

Svenska Engelska

Webbdesign by Sphinxly, Content management by easyweb